UR3LCM/qrp(p)

WWV Data Grabber/Viewer

На сайті Space Weather Prediction Center (SWPC) регулярно публікується багато даних, які можуть бути цікаві радіоаматору. Ці дані доступні у вигляді простого ANSII тексту, і для їх перегляду зовсім не потрібно запускати Web-бравзер. Можно скористатися кількома поєднаними bash-скриптом утилітами.

Цей bash-скрипт дозволяє переглядати WWV-дані із сервера Space Weather Prediction Center.

ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ
Для роботи скрипта потрібні утиліти wget, awk та Xdialog.
Щоб перевірити, чи працюватиме скрипт на вашому комп'ютері, виконайте команду:
$ if type wget && type awk && type Xdialog; then echo 'OK!'; else echo 'ERROR !!!'; fi
Скрипт працюватиме, якщо результат буде таким:
wget is /usr/bin/wget 
awk is /bin/awk
Xdialog is /usr/local/bin/Xdialog
OK!
Якщо Ви побачите щось подібне:
bash: type: wget: not found 
bash: type: awk: not found
bash: type: Xdialog: not found
ERROR !!!
Вам потрібно буде довстановити wget, awk або/та Xdialog.

ЯК ВСТАНОВИТИ СКРИПТ
Щоб встановити програму, скопіюйте наступний текст у файл wwvv.sh:
#!/bin/bash
#DATA_URL='http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt'
#
HELP='WWV Data Viewer ver. 0.1
Author: Ihor Sokorchuk, UR3LCM, ur3lcm@ukr.net
#
The program allows you to display WWV data from SWPC server
Data URL: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt'
MSG="\nSWPC Server: http://www.swpc.noaa.gov/ \n"
#
while Xdialog --title 'WWV data' --auto-placement --help "$HELP\n"\
--ok-label 'Get' --cancel-label 'Exit' --left --no-wrap \
--yesno "$(LANG=C date -u +%d-%b-%Y\ %H:%M) UTC\n$MSG\n" 0 0; do
MSG="`wget -q -O - $DATA_URL |
awk 'BEGIN{PRN=0}/Solar-t.*/{PRN=1}/==EOF==/{PRN=0}{if(PRN)print}'`"
MSG=${MSG:-"\nSWPC Server is Not Available "}
done
#
Або завантажте файл

Встановіть файлу права доступу:
$ chmod 755 ./wwvv.sh

Запускайте програму:
$ ./wwvv.sh


ДОПОВНЕННЯ
Наведений вище приклад може бути змінений, щоб захопити будь-які інші дані.
Для цього:
* Встановіть нове значення змінній DATA_URL, яка вказує на адресу файла із даними.
* Встановіть значення шаблонів у виразах, які вибирають фраглент із тексту WWV-даних:
/Solar-t.*/{PRN=1}/==EOF==/{PRN=0}
Відредагуйте '/Solar-t.*/' і '/==EOF==/'

©Ihor Sokorchuk (UR3LCM), 2010-2013

ПОВЕРНИСЬ