UR3LCM/qrp(p)

Відповідь НКРЗ на Інтернет-звернення радіаматорів України

Одержано відповідь НКРЗ на Інтернет-звернення радіаматорів України.

20 травня 2011 р. одержано відповідь Голови НКРЗ України номер 01-2346/105 від 06 травня 2011 р. на Інтернет-звернення радіаматорів України до Голови НКРЗ України "Щодо порушень прав радіаматорів України" від 19 квітня 2011 р.
Фотокопію відповіді див. у файлі http://ur3lcm.ho.ua/doc/nkrz-01.pdf.
У відповіді змінено предмет звернення із "Щодо порушень прав радіаматорів України" на "щодо смуг радіочастот, які не враховані у Регламенті аматорського радіозв'язку України", що вочевидь не відповідає надісланому зверненню. Відповідь є типовою і містить лише роз'яснення щодо можливості внести зміни у розподіл смуг частот, проте вона не відповідає на інші поставлені у Інтернет-звернення важливі для українських радіаматорів питання. Це дає підстави продовжити листування і звернутися до НКРЗ із повторним запитом, у якому попросити відповісти на усі питання надісланого 19 квітня Інтернет-звернення.

©Ihor Sokorchuk (UR3LCM), 2010-2013

ПОВЕРНИСЬ