UR3LCM/qrp(p)

Дипломна програма "Україна - це Європа!"

Диплом "Україна - це Європа!" видається радіаматорам за радіозв'язки зі станціями, що підтримують європейські прагнення українського народу.

Диплом "Україна - це Європа!" видається радіаматорам за радіозв'язки зі станціями, що підтримують європейські прагнення українського народу.
Диплом доступний для усіх ліцензованих операторів і спостерігачів.
Зараховуються радіозв'язки встановлені після 25 листопада 2013 р. на усіх пасмах та усіма видами модуляції.
Українські учасники програми передають своє місцезнаходження у вигляді:
місто/Ukraine/­Europe (місто/UKR/EU) або повідомляють під час QSO про свою участь у цій програмі.

Умови:
Українські станції: 50 QSO проведених у рамках цієї програми.
Інші станції: 1 QSO зі станцією, що працює у програмі як /P або /A (з-поза дому), або 10 QSO зі станцією, що працює у програмі зі свого основного місця розташування.
SWL: 50 спостережень QSO зі станцією, що працює у програмі як /P.

Диплом безкоштовний у електронній версії і надсилається заявнику електронною поштою.
Заявки у форматі ADIF або CABRILLO потрібно надсилати дипломному менеджеру на адресу:
Ігор Сокорчук (UR3LCM)

====================­====================

Award program "Ukraine is Europe!"

The award "Ukraine is Europe!" is issued to OM/SWL for contacts with radio stations that actively support
the Ukrainian people's longing for a European vector.
Available to all licensed amateurs and SWLs.
The award program may use contacts after 25 November 2013 on all bands and all modes.
Ukrainian participants of the program send their location as the city/Ukraine/Europe (city/UKR/EU)
or/and announce during QSO their participation in this program.

Requirements:
Ukrainian stations: 50 QSO in the program.
Others stations: 1 QSO with station that operated in the program as /P or /A (operating in the outdoors) or 10 QSO with stations that operated in the program from their home QTH.
SWLs: 50 HRD QSO with stations that operated in the program as /P.

The award is free of charge in the electronic version and it is sent by e-mail.
Application in ADIF or CABRILLO format should be sent to award manager:
Ihor Sokorchuk, UR3LCM

©Ihor Sokorchuk (UR3LCM), 2010-2013

ПОВЕРНИСЬ